Voorjaarsbollen planten

voorjaarsbollen

Je ontkomt er niet aan: als je van voorjaarsbloeiende soorten wilt genieten, moet je in het najaar aan de slag. Maar het is geen moeilijke klus waarvoor je per se groene vingers en botanische kennis moet hebben.

Het merendeel van de voorjaarsbloeiers komt oorspronkelijk uit koudere gebieden. Ze moeten in de herfst worden geplant omdat ze een koude periode nodig hebben om in het voorjaar tot bloei te komen. Vroegbloeiende voorjaarsbloeiende soorten zoals Sneeuwklokje, Winterakoniet, Krokus en Hondstand plant je eind september/begin oktober en de overige voorjaarsbloeiers als de temperatuur onder de 10°C zakt vanaf half oktober totdat de grond bevroren is. Het beste is de bollen zo snel mogelijk na aankoop, te planten. Lukt dat niet, bewaar ze dan (kijk hier voor tips).

De naam voorjaarsbloeiend is verwarrend. Hiermee wordt bedoeld dat de bollen in het najaar geplant moeten worden en dat het gewas winterhard is. Maar de bloeiperiodes verschillen per soort, van vroeg in het voorjaar tot in de late zomer. Kijk dus goed na wat de bloeiperiode is als je een soort wilt determineren of wilt combineren met andere gewassen. Hiervoor kun je onze Plant-en-bloei-kalender gebruiken. Laat je niet in de war brengen door de term voorjaarsbloeiend. 

De selectie van voorjaarsbollen 
Naast de zo bekende tulpen en narcissen, kun je ook meer bijzondere bollen planten zoals MuscariFritillariaAlliumCamassiaScillaPuschkinia en Eremurus. Er is een enorm onderscheid in het aanbod wat kleur, hoogte en bloeiperiode betreft. Kijk op onze soorten pagina of onze inspiratie pagina voor tips. 
Geef je ogen goed te kost bij het doornemen van tuinbladen, catalogi en deze website en vorm een idee van je voorjaarstuin. Knip afbeeldingen uit en creëer je moodboard.
Bij de uitvoering kun je uitgaan van het aanbod in de detailhandel of je bereidt het beplantingsplan zorgvuldig voor met een keuze voor éénjarige beplanting, een meerjarige, een verwilderingsproject of een combinatie, om vervolgens te bestellen.

Ontwerp
Met meerjarenbloei blijven de bollen na de bloei in de grond en bereiden zich ondergronds weer voor op een volgend groeiseizoen. Voorjaarsbollen die op deze manier toegepast worden, volgen dus eigenlijk dezelfde cyclus als vaste planten. Ze maken deel uit van een bestaande meerjarige beplanting zoals een vasteplanten-, heester- of rozenborder. Voorjaarsbollen die geschikt zijn voor meerjarenbloei zijn onder andere bepaalde narcissen-, tulpen– en hyacintencultivars en een groep bijzondere bolgewassen. In deze situatie is het essentieel om zowel de kleuren van de bloembollen, knollen en wortelstokken onderling als die van bolgewassen en vaste beplanting op elkaar af te stemmen.
Bollen die geschikt zijn voor verwildering hebben nog net iets meer te bieden: ze breiden zich uit, mits geplant onder ideale omstandigheden (licht en lucht). Denk daarbij niet alleen aan sneeuwklokjes en krokussen in gazons en grasbermen, maar ook aan verwilderingsbollen als belangrijk onderdeel van een bestaande beplanting, bijvoorbeeld in plantvakken met bodembedekkers onder bomen en heesters. Kies voor deze laatste functie voor gedempte tinten zoals zachtgeel, blauw en wit. NarcissenScilla’s en Leucojums zijn voorbeelden van verwilderingsbollen die hier op hun plaats zijn. Verwilderingsbollen zijn prima te combineren met vaste planten zoals Brunnera, Hypericum en Geraniums.

Eikenprocessierups, vlinders en bijen
In de handel zijn speciale pakketten bolgewassen te koop die vlinders en bijen aantrekken. Ook bestaat er een mengsel verwilderende bloembollen tegen de eikenprocessierups. De betreffende soorten trekken sluipwespen en gaasvliegen aan. Dit zijn de natuurlijke vijanden van de rups. Zolang er nog geen rupsen zijn, leven de sluipwespen en gaasvliegen van het stuifmeel van de bloeiende bloembollen. Plant deze bollen aan de voet van eiken.

Hoe te planten?
Veel voorjaarsbloeiende gewassen houden van volle of gedeeltelijke zon. Ze groeien bijna in elke omgeving, mits gezorgd is voor een goede afwatering. Ze houden niet van natte voeten, dan kunnen ze gaan rotten. Kijk verder bij ‘Planten bloembollen, knollen en wortelstokken’ over hoe ze geplant moeten worden en bij ‘Planten in bakken en potten’ voor informatie over het planten in bakken en potten.

UITZONDERINGEN: De naam voorjaarsbloeiend is verwarrend. Hiermee wordt bedoeld dat de bollen in het najaar geplant moeten worden en dat het gewas winterhard is. Maar de bloeiperiodes verschillen per soort, van vroeg in het voorjaar tot in de late zomer. Kijk dus goed na wat de bloeiperiode is als je een soort wilt determineren of wilt combineren met andere gewassen. Laat je niet in de war brengen door de term voorjaarsbloeiend. 

Klik hier voor de plantinstructies:

Tulpen rose close up tulp op pot crocus op pot Narcissen divers Narcis in potten
Tulpen in de grond Tulpen op pot Crocus en tulp op pot Narcissen in de grond Narcissen op pot
PDF:Tulpen in de grond PDF:Tulpen op pot PDF:Crocus en tulpen op pot PDF:Narcissen in de grond PDF:Narcissen op pot
VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO

 

Hyacint roze Hyacinten diverse kleuren in pot muscari op pot
Hyacinten in de grond Hyacinten op pot Muscari op pot
PDF: Hyacinten in de grond PDF:Hyacinten op pot PDF:Muscari op pot
VIDEO VIDEO VIDEO