Voorjaarsbollen planten

voorjaarsbollenJe ontkomt er niet aan: als je van voorjaarsbloeiende bloembollen wil genieten, moet je in het najaar aan de slag. Maar het is geen moeilijke klus waarvoor je per se groene handen en botanische kennis moet hebben.

Voorjaarsbloembollen moeten al in de herfst worden geplant omdat ze een koude periode nodig hebben om in het voorjaar tot bloei te komen. De enige regel is dat voorjaarsbollen voor de eerste vorst moeten worden geplant. Het beste is de bollen zo snel mogelijk na aankoop, te planten. Lukt dat niet, sla ze dan droog en koel (tussen de 10° en 15° C) op.

De selectie van voorjaarsbollen 

Naast de zo bekende tulpen en narcissen, kan je ook meer bijzondere bollen planten zoals Muscari, Fritillaria, Allium, Camassia, Scilla, Puschkinia en Eremurus. Er is een enorm onderscheid in het aanbod wat kleur, hoogte en bloeiperiode betreft.
Geef je ogen goed te kost bij het doornemen van tuinbladen, catalogi en deze website en vorm een idee van je voorjaarstuin. Knip afbeeldingen uit en creëer je moodboard.
Bij de uitvoering kun je uitgaan van het aanbod in de detailhandel of je bereidt het beplantingsplan zorgvuldig voor met een keuze voor éénjarige beplanting, een meerjarige, een verwilderingsproject of een combinatie om vervolgens te bestellen.

Ontwerp

Met meerjarenbloei blijven de bollen na de bloei in de grond en bereiden zich ondergronds weer voor op een volgend groeiseizoen. Voorjaarsbollen die op deze manier toegepast worden, volgen dus eigenlijk dezelfde cyclus als vaste planten. Ze maken deel uit van een bestaande meerjarige beplanting zoals een vasteplanten-, heester- of rozenborder. Voorjaarsbollen die geschikt zijn voor meerjarenbloei zijn onder andere bepaalde narcissen-, tulpen– en hyacintencultivars en een groep bijzondere bolgewassen. In deze situatie is het essentieel om zowel de kleuren van de bloembollen onderling als die van bollen en vaste beplanting op elkaar af te stemmen.
Bollen die geschikt zijn voor verwildering hebben nog net iets meer te bieden: ze breiden zich uit, mits geplant onder ideale omstandigheden (licht en lucht). Denk daarbij niet alleen aan sneeuwklokjes en krokussen in gazons en grasbermen. Maar ook aan verwilderingsbollen als belangrijk onderdeel van een bestaande beplanting, bijvoorbeeld in plantvakken met bodembedekkers onder bomen en heesters. Kies voor deze laatste functie voor gedempte tinten zoals zachtgeel, blauw en wit. Narcissen, Scilla’s en Leucojums zijn voorbeelden van verwilderingsbollen die hier op hun plaats zijn.

Hoe te planten?

Veel voorjaarsbloeiende bloembollen zullen in volle of gedeeltelijke zon willen groeien. Bloembollen groeien bijna in elke omgeving, mits deze goede afwatering heeft. Bloembollen verrotten wanneer ze lang in het water staan, dus vermijd omgevingen die veel overstromen of blank staan.
Graaf een ruim gat voor bedbeplanting of kleinere gaten voor individuele beplanting of kleinere groepen.
Grote bollen (5 cm en groter) worden vaak 15 cm diep geplant; kleinere bollen (2,5 cm) worden 7 tot 10 cm diep geplant. Open de grond een beetje en verwijder onkruid en kleine steentjes. Mix de aarde met een beetje natte turf om de grond beter te draineren. Plaats de bollen zachtjes in de grond met de puntige kant naar boven. Zet grote bollen, 7 tot 20 cm uit elkaar en kleine bollen 3 tot 7 cm.
Eigenlijk kan er niets fout gaan want zelfs onderste boven geplant, komen bollen nog boven de grond. Bedek de bollen met aarde en geef water, als de grond erg droog is.

Klik hier voor de plantinstructies:

Tulpen rose close up tulp op pot crocus op pot Narcissen divers Narcis in potten
Tulpen in de grond Tulpen op pot Crocus en tulp op pot Narcissen in de grond Narcissen op pot
PDF:Tulpen in de grond PDF:Tulpen op pot PDF:Crocus en tulpen op pot PDF:Narcissen in de grond PDF:Narcissen op pot
VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO

 

Hyacint roze Hyacinten diverse kleuren in pot muscari op pot
Hyacinten in de grond Hyacinten op pot Muscari op pot
PDF: Hyacinten in de grond PDF:Hyacinten op pot PDF:Muscari op pot
VIDEO VIDEO VIDEO

Klik hier voor meer plantinstructies.