Vrijwaringsclausule

Algemeen
Allesoverbloembollen.nl is ontwikkeld en wordt onderhouden door 2B-Online Internet Services. Op de inhoud en het gebruik van Allesoverbloembollen.nl zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van Allesoverbloembollen.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker van Allesoverbloembollen.nl in. Wij behouden het recht voor om zonder bericht Allesoverbloembollen.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Allesoverbloembollen.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Allesoverbloembollen.nl en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van Allesoverbloembollen.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming Allesoverbloembollen.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op Allesoverbloembollen.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, afbeeldingen, typefouten en prijswijzigingen worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op Allesoverbloembollen.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. 2B-Online Internet Services sluit iedere aansprakelijkheid voor de op Allesoverbloembollen.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit, zij is tevens niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit geplaatste advertenties, interacties, transacties of contacten die daaruit volgen.

Informatie van derden
De teksten op de interactieve gebieden die op Allesoverbloembollen.nl worden geplaatst door derden zijn geheel verblijvend. Allesoverbloembollen.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Allesoverbloembollen.nl geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid
Wij spannen ons in om Allesoverbloembollen.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Allesoverbloembollen.nl

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.