Na 41 jaar stopt Lentetuin

Lentetuin Breezand is een begrip in de polder en ver daarbuiten. Tijdens de afgelopen editie in maart kende de Lentetuin, door veranderde tijden en behoeftes, zijn grootste verandering sinds de opzet van 1981. Een nieuw concept met een meer dynamische show, waarin de bolbloembeleving maximaal was. De show is voor de Lentetuin een succesvolle editie gebleken met ruim 15.000 bezoekers.

De doelstelling van de Lentetuin is naast promotie van de bloembollensector richting de consument ook het verbinden van deze sector met de vele stakeholders uit het vak. Gezien de noodzakelijke veranderingen in het concept is de Lentetuin meer een consumentenshow geworden, waarbij er voor het vakpubliek tijdens de Lentetuindagen thuisshows worden georganiseerd bij de deelnemende bloembollenkwekers. Dit gebeurde onder de paraplu van de Lentetuin. Deze Flower Bulb Business Days zijn net als de Lentetuin ervaren als een succes. Het blijkt een waardevol evenement dat voor kwekers en vakpubliek zijn waarde voor de toekomst heeft bewezen.

De Lentetuin kent in deze nieuwe opzet echter een grote uitdaging om te blijven voldoen aan de doelstelling van het bestaande evenement en daarnaast te kunnen aansluiten bij een behapbare, vrijwillige organisatie voor bestuur, inzenders en vrijwilligers. Al deze aspecten heeft het bestuur van Stichting Lentetuin Breezand doen besluiten dat er geen 42e editie meer zal komen van de Lentetuin. Alle uitdagingen bij elkaar zijn voor het bestuur reden om te stoppen op een hoogtepunt van het evenement. De Flowerbulb Business Days zullen voor het vakpubliek uit de bloembollensector volgend jaar georganiseerd worden door de kwekers.

Met het genomen besluit komt er na 41 edities een einde aan de Lentetuin. De gekleurde bollenvelden in het grootste aaneengesloten bloembollengebied ter wereld zullen blijven bestaan, maar de Lentetuin Breezand zal als begrip in de regio verdwijnen. Met
vertrouwen, trots, maar na al die bijzondere jaren vanzelfsprekend ook met sentiment, kijkt de organisatie terug op een mooie tijd.