Bloembollen algemeen

Kan ik het hele jaar door bloembollen kopen?
Nee, bloembollen koop je altijd in het juiste seizoen, dus bloembollen die in het voorjaar bloeien (tulp, narcis, hyacint, etc.) koop je in de herfst en plant je vóór de winter en bloembollen die in de zomer bloeien (dahlia, lelie, gladiool) koop je in het vroege voorjaar en plant je dan ook. Dit wordt nog weleens door verkopers verzwegen en de kans dat je bollen koopt die niet opkomen is dan erg groot!

Moet ik bloembollen met stro afdekken? Hoeveel en wanneer?
Het gebruik van stro in privé tuinen is eigenlijk not done. Beter is het om een laag compost of oud blad te gebruiken. Dit zijn natuurlijke stoffen die het bodemleven verbeteren en die zorgen voor een natuurlijke beschermlaag voor de bloembollen in de wintermaanden. Wacht met afdekken tot de grond is afgekoeld. In tegenstelling tot wat de mensen denken, is het bedekken van bloembollen bedoeld om de grond temperatuur koel en stabiel te houden en niet als warme deken voor de bloembollen (wel in hele koude klimaten). Bedek de grond met oud blad net voordat er nachtvorst komt. Wanneer je de grond te vroeg in het seizoen, wanneer de grond nog zacht en warm is, bedekt, trek je veldmuizen en ander ongedierte aan. Dit ongedierte verblijft graag in het warme blad en gaat de bollen opgraven.

Moet ik bloembollen bemesten?
Bemesten is goed, maar doe het met mate! Gebruik slechts een kwart van de (vaak op de verpakking) aangeraden hoeveelheid. Bemest met najaarsmest in het voorjaar. Najaarsmest heeft een hoog fosfor en kali gehalte. Deze meststoffen zijn zeer goed voor bloeiende bollen. Een goede najaarsbemester is de Vabomix 2 van Innogreen.

Is het waar dat beendermeel het beste bloembollenvoedsel is?
Vroeger werd beendermeel gezien als een uitstekende bollen meststof, maar tijden veranderen! Het meeste beendermeel vandaag de dag wordt zo uitgekookt dat de essentiële stoffen eruit verdwenen zijn. Voorjaarsbloeiende bollen hebben geen bemesting nodig voor hun eerste bloeiseizoen. Een gezonde Nederlandse bloembol heeft al het voedsel die de bol nodig heeft, om te groeien en bloeien, al bij zich. Bloembollen die in de grond worden gelaten voor meerjaren bloei zullen beter groeien door gedroogde oude stalmest of een speciale bollen meststof toe te voegen in het voorjaar of in de volgende herfst.

Moeten bloembollen op pot ook bemest worden?
De beste grond voor beplanting in potten en bakken is potgrond. Deze grond is rijker, schoner, meer insect en ziekte vrij en minder vast dan de grond in de tuin. Potgrond heeft als belangrijke eigenschap dat het lang water vasthoudt. Dit is belangrijk om de bloembollen tijdens hun groei en bloei niet te laten verdrogen. Bij éénmalige bloei volstaat verse potgrond voor één groeiseizoen. Bij het gebruik van bloembollen als kuipplant, is het belangrijk om de potgrond te verrijken met mest. Deze mest wordt veelal met voedingstabletten toegevoegd. De tabletten bevatten alle noodzakelijke voedingsstoffen. De tabletten zijn gemakkelijk toe te dienen door met een stokje een gaatje te prikken in de aarde en daarin het tabletje te laten vallen. Een andere mogelijkheid is jaarlijks de potgrond te vervangen door verse potgrond.

Ik heb gezien dat dezelfde soort bloembollen verschillend waren geprijsd. Wat is het verschil?
De prijs van de bloembollen hangt onder andere af van de maat van de bol. Voor elke variëteit geldt hoe groter de bol, hoe mooier en groter de bloemen. Dus de grotere bollen hebben een hogere prijs. Voor mooie beplanting is het aan te raden de duurdere bollen te kopen omdat deze mooiere bloemen krijgen. Maar de kleinere, goedkopere bollen bieden een goede mogelijkheid om veel bollen te planten in grotere stukken grond of in het gras, waar deze bollen in een paar jaar kunnen uitgroeien tot een mooi veld bloembollen
. Een opmerking: Nederlandse exporteurs brengen uit kwaliteitsvoorwaarden geen bollen in de handel die kleiner zijn dan ziftmaat 10. Bijvoorbeeld, tulpen moeten 10 cm of groter zijn voordat de Nederlandse exporteur ze exporteert. Dit betekent dat als je tulpen bollen kleiner dan 10 cm ziet, ze niet uit Nederland komen. Voor sommige speciale tulpen worden uitzonderingen gemaakt omdat deze tulpen kleinere bollen produceren.

Wanneer plant een kweker in Nederland zijn tulpen?
De kwekers in Nederland planten hun tulpen in november. Dit kunnen zij doen omdat de winter in Nederland nooit voor half december begint. In gebieden waar de winter vroeger begint, is het raadzaam de tulpen in oktober te planten.

Wat is de Stichting Keurmerk (SKBH)?
De Stichting Keurmerk heet voluit “Stichting Keurmerk Bloembollen Holland”. Dit is een Stichting die in het leven geroepen is om de consument een onafhankelijk klankbord aan te bieden voor eventuele klachten. Bij deze stichting kunt u melden dat de bollen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Meezenden van een foto is niet verplicht, maar helpt wel de klacht te ondersteunen. Komt er iets anders in bloei dan op de verpakking staat dan kunt u eveneens reclameren. Let wel op dat de verpakking is voorzien van het logo van de SKBH. Meer informatie via www.guaranteedflowerbulbs.com.

In welk land worden dahlia’s geteeld?
Dahlia’s worden voornamelijk in Nederland geteeld. In de Bollenstreek en op de zandgrond zijn de meeste kwekerijen te vinden. Een ander gebied waar dahlia’s geteeld worden is de westkust van Frankrijk, Polen en de westkust van Amerika.

Worden er werkelijk zoveel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt voor de bollenteelt?
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de bollenteelt is de laatste 10 jaar aanzienlijk verminderd. Door onderzoek en praktijkervaring is gebleken dat er veel minder middelen nodig zijn dan er voorheen aangenomen werd. Dit komt het milieu en de portemonnee van de kweker ten goede. Door een uitgebalanceerde toevoeging van meststoffen komt de bol niets tekort en spoelen er veel minder kwalijke stoffen uit naar het oppervlaktewater. Waar voorheen preventief gespoten werd tegen o.a. schimmels worden nu naar noodzaak middelen toegediend. Veel kwekerijen stappen, waar mogelijk, over naar biologische middelen om ziekten en plagen te vermijden.

Waarom worden tulpen speciaal in Holland geteeld?
Tulpen werden eind 16e eeuw door Carolus Clusius in Nederland geïntroduceerd. Als snel bleek er veel interesse voor deze bollen te bestaan en begon men in de tuin rond het huis te experimenteren met telen. Omdat de vraag naar tulpen toenam, werd het telen steeds professioneler aangepakt en bleek vooral de kuststrook van Nederland zeer gunstig te zijn. De zachte winters en koele zomers door de invloed van de zee, de goede waterhuishouding met een constant waterpijl, de specifieke grondsoort en het handelscentrum zijn sterke speerpunten. Onder de toenemende verstedelijking van de oude teeltgebieden vindt er een verplaatsing van de teelt plaats. Nu zijn de belangrijkste teeltgebieden in het noorden van Nederland te vinden waar nog voldoende ruimte is. Dit verzekert de teelt in Nederland voor de toekomst.

Op welke data vallen de ijsheiligen en wat gebeurt er dan?
De ijsheiligen zijn op 11, 12, 13 en 14 mei. Op deze data vieren St Mamertus, St Pankratius , St. Servatius en St. Bonifacius hun naamdagen. Drie is echter een heiliggetal en in verschillende landen valt daarom St. Mamertus af, in andere landen is dit verschoven en valt St. Bonifacius af. De ijsheiligen staan voor het einde van de vorstkans. In het verleden zijn echter ook na deze data nog nachtvorsten voorgekomen. Over het algemeen is het dan tijd om de zomerbloeiende bolgewassen te planten.

Zijn er bollen die (woel)muizen en of ratten afschrikken?
Er zijn weinig bollen die (woel)muizen of ratten echt afschrikken. Er zijn wel bloembollen bekend die antistoffen produceren waar mollen en muizen een hekel aan hebben. Dit zijn voornamelijk de bollen die ook goed verwilderen zoals sneeuwklokje, boshyacint, narcis, keizerskroon en Allium.

keukenhof 0011

Kan ik in mijn eigen tuin een lenteweidemengsel in bollen planten?
Een recept dat daadwerkelijk gerealiseerd is op de Keukenhof en daar jaarlijks duizenden mensen in verrukking brengt is de ‘Lentewei’. In het aanwezige gazon werden op een aantal plekken in de volle zon golfvormige punten uitgesneden tot een diepte van ruim 10 cm. Deze punten werden gevuld met scherp zand en vervolgens werden onder- en bovengrond met elkaar vermengd. Een prima basis voor verwilderingsbolletjes: over een oppervlakte van ca. 500 m2 werden 55.000 bolletjes in 35 soorten als mengsel uitgestrooid en met de hand geplant. In dit speciale geval werd tegelijk een bloemenweidemengsel van de Cruydt-hoeck ingezaaid, zodat de bolletjes opkomen in een waas van kruidachtigen die, als de bollen uitgebloeid zijn, op hun beurt in bloei komen en wekenlang kleur geven. Alle bolgewassen die geschikt zijn voor verwildering en een niet al te gecultiveerd uiterlijk hebben komen in aanmerking voor een dergelijk mengsel. In het specifieke geval van de ‘Lentewei’ op de Keukenhof werden de volgende soorten gemixed en werd uitgegaan van gemiddeld 150 bolletjes per vierkante meter: Bellevalia pycnantha, Chionodoxa forbesii ,Chionodoxa luciliae, Crocus tommasinianus ‘Ruby Giant’, Crocus tommasinianus ‘Whitewell Purple’, Leucojum aestivum ‘Graveteye Giant’, Muscari aucheri ‘Blue Magic’, Muscari ‘Valerie Finnis’, Narcis ‘Jack Snipe’, Narcis ‘Jetfire’, Narcis poeticus recurvus, Narcis ‘Topolino’, Ornithogalum umbellatum, Scilla siberica, Tulipa bakeri ‘Lilac Wonder’, Tulipa clusiana, Tulipa clusiana ‘Lady Jane’, Tulipa linifolia, Tulipa tarda en Tulipa urumiensis.

Kan ik bollen ook tussen bomen en struiken planten?
Bloembollen die op dergelijke plekken aangeplant worden, moeten sterk genoeg zijn om daarna aan hun lot overgelaten te kunnen worden: zij moeten het verder zelf zien te redden tussen vaak machtige concurrenten. Daarnaast zijn het vooral de vroegst-bloeiende soorten die voor dit soort plekken interessant zijn: zij zijn goed zichtbaar tussen het nog kale hout. Ideaal is een verwilderingsmengsel bestaande uit minstens zes soorten die elkaar in bloei opvolgen. Wanneer dit mengsel geplant wordt in groepen van wisselende grootte, op de lichtste plekken in een bosschage of bosrand, kan gerekend worden op jarenlange, steeds uitbundiger wordende bloei.

Moet ik de oude bloemen van tulpen afsnijden?
Tulpen, die geplant zijn voor meerjarenbloei, kunnen beter gekopt worden nadat de bloem zijn schoonheid heeft getoond. Dit voorkomt het vormen van zaaddozen waarbij de energie in zaad in plaats van nieuwe bolletjes onder de grond wordt gestopt. Koppen is de term voor het afbreken van de bloemen van de stengel. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat de bloemblaadjes in de oksels van de bladen vallen waardoor Botrytis kan ontstaan.

Ik heb vorig jaar crocussen en narcissen in het gras geplant. Wanneer kan ik het beste mijn gras maaien?
Als regel voor het maaien van grasstroken met bloembollen wordt aangehouden dat daarmee gemiddeld 6 tot 8 weken na de bloeiperiode kan worden begonnen. Het gras met daarin geplante bloembollen kan pas na het afsterven van alle bovengrondse delen van de bollen worden gemaaid. Sommige bloembollen zoals Chionodoxa, Scilla en Eranthis, planten zich voort door middel van zaad. Het zaad moet dus voldoende gelegenheid krijgen om te rijpen.