Bloembollen en kwaliteitscontrole

bkdlogo1Inleiding
Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) aangewezen voor het uitvoeren van de kwaliteitskeuring in alle bloembolgewassen in Nederland (met uitzondering van Freesia en Nerine). De BKD keurt bloembollen op zowel kwaliteits- als quarantaine-aantastingen. Ook verricht de BKD kwaliteitskeuringen, import- en exportinspecties en laboratoriumonderzoek. Inspecties van de export, import en exportcertificering voert de Nederlandse Voedsel- en Waren Authoriteit (NVWA) uit.

Visie/missie:
De bloembollensector behoort met zijn kwaliteitsproduct Bloembollen tot één van de topsectoren van Nederland. Zijn producten, de productiewijzen en verhandeling zijn door hun kwaliteit en permanente ontwikkeling daarvan wereldberoemd. De wereld waarin hij opereert wordt in een steeds hoger tempo complexer: veranderende markten en technische ontwikkelingen. Het is de missie van de BKD om de bloembollensector maximaal te faciliteren op gebied van kwaliteit en markttoegang om de toppositie van de bloembollensector zeker te stellen. Door het ontwikkelen van hun mensen, kennis, systemen en technieken bieden zij het antwoord aan een toenemend pakket van eisen. Onderzoek en ontwikkeling staan telkens in het licht van hun kerntaak, de bloembollenkeuring. Kwaliteits- en klantgerichtheid zijn naast efficiëntie, effectiviteit en samenwerking hun kernwaarden.

Wat doet de BKD?
De BKD is de schakel in kwaliteit. Voor de borging van de kwaliteit van bloembollen in Nederland en de vergroting van de exportmogelijkheden van bloembollen over de hele wereld.

Hoe begon de BKD?
In 1923, gestart als keuringsdienst van de vereniging “De Narcis” is de BKD nu een zelfstandig bestuursorgaan opererend onder toezicht van het ministerie van Economische Zaken. Door het ministerie daartoe aangewezen, keurt de BKD bloembollen op kwaliteits- en quarantaineaantastingen en voert zij de import- en exportkeuring uit.

Accreditatie
De normen die de BKD toepast in de kwaliteitskeuringen zijn vastgelegd in het Keuringsreglement Bloembollen en worden in nauw overleg met telers en handelaren besproken. Voor kwaliteitskeuringen, importinspecties, andere fytosanitaire taken en laboratoriumonderzoek is de BKD geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform ISO 17020 2012 (registratienummer I096) en ISO 17025 (registratienummer L285). Deze accreditaties garanderen dat het werk wordt uitgevoerd op een kwalitatief hoogstaand, uniform en onafhankelijk niveau.

Hoe werkt het keuringsproces?
Het keuringsproces begint bij de registratie van de opgeplante bloembollen. Vervolgens wordt het gewas op het veld gekeurd (minimaal één keer visueel). De veldkeuring wordt ondersteund door het nemen van monsters. De monsters worden in het laboratorium beoordeeld op virussen, bacteriën en aaltjes of ze worden opgeplant in de kas. Tevens keurt de BKD van bepaalde gewassen ook de geoogste bloembollen; dit noemen we een “droge keuring”.

Export en import
Daarnaast voert de BKD export- en importinspecties uit bij handelaren van bloembollen, die bestemd zijn voor derde landen (alle niet-EU landen) op basis van de fytosanitaire richtlijn en voert hij exportcertificeringen uit.

Logo KeurmerkSKBH
De BKD voert in opdracht van de Stichting Keurmerk Bloembollen Holland (SKBH) bij handelsbedrijven keuringen uit op geoogste bloembollen die bestemd zijn voor de consument. Deelnemende bedrijven kunnen hun producten onder dit kwaliteitskeurmerk verhandelen.

Meer informatie over de BKD is te vinden via www.bkd.eu