Bloembollenonderwijs

De tuinbouw: De sterkste handelssector van Nederland
Meer dan 12 miljard euro omzet per jaar. Én met veel vernieuwing. Steeds nieuwe producten en ideeën. Bovendien heel internationaal. De tuinbouw is een sector om trots op te zijn. Iets voor jou?
Ga naar de website www.groenwerkt.nl om uit te vinden of een baan in de tuinbouw iets voor jou is.

Groen onderwijs
Je bent graag in de buitenlucht en verkiest de natuur boven een bureaustoel! In bomen klimmen, varen op een vlot of vrienden en bekenden uitnodigen voor je eigen mountainbiketoertocht. Je bent niet alleen graag buiten je hebt ook oog voor het milieu en al het groene om je heen. Wie aan de natuur komt, komt aan jou! Het milieu schreeuwt om een natuurtalent als jij!
Kernwoorden: sociaal, milieugericht, sportief, actief, veiligheid, problemen oplossen, buiten, eigenwijs, groene vingers, (toeristische) activiteiten organiseren, recreatie en ruimtelijk inzicht.
Je kunt gaan werken bij: attractie- en vakantieparken, jachthavens, golfterreinen, milieuadviesbureaus, waterschappen en gemeenten, Staatsbosbeheer, boomkwekers en ingenieursbureaus.
Voor meer informatie, ook een lijst met AOC’s, ga naar de website: www.groenonderwijs.com

Groen Kennis Net
Actuele groene kennis voor onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, beleidsmakers en iedereen die er gebruik van wil maken. Praktische artikelen, rapporten, websites en leermiddelen. En informatie over de groene kennisinstellingen en hun innovatieprojecten.
Voor meer informatie, ga naar de website: www.groenkennisnet.nl

Clusius College
Het Clusius College heeft 8 vestigingen in Noord-Holland. Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Dat doen ze met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen, waarbij ze veel aandacht schenken aan natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving.
Voor meer informatie, ga naar de website: www.clusius.nl

Wellant College
Wellantcollege is een toonaangevende, professionele onderwijsinstelling met scholen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden-Nederland. Wellantcollege biedt vmbo-onderwijs (23 locaties) en mbo-opleidingen (11 locaties). Wellantcollege verzorgt Cursussen & Trainingen vanuit de verschillende kenniscentra die gekoppeld zijn aan onze mbo-scholen.
Voor meer informatie, ga naar de website: www.wellant.nl

HAS Den Bosch
HAS Hogeschool is hét hoger beroepsopleidings- en expertisecentrum in Zuid Nederland in het domein van agro, food en leefomgeving.
Voor meer informatie, ga naar de website: www.hashogeschool.nl

Webquests
AgriHolland heeft verschillende webquests ontwikkeld:  

• Biologie in de bollenteelt • Bollenteelt in Nederland • Chemische gewasbescherming • Personeelsbeleid.
Je kunt de opdrachten onder andere vinden http://bollenteelt.agriholland.nl.

Weet jij welke maatregelen in Nederland genomen worden om te zorgen dat ziekteverwekkers van groenten, fruit en bloemen en planten niet ons land binnenkomen? En waarom we dat doen?http://www.fytoquest.nl/