Speciaal voor de lagere en middelbare tuinbouwscholen (AOC’s en MBO’s) is de wereld van de bloembollen en bolbloemen zo breed mogelijkheid in kaart gebracht voor de leerlingen. Een breed scala aan onderwerpen kan de basis zijn van een projectverslag of werkstuk, maar ook dienen als informatiebron ter ondersteuning van de verschillende vakdisciplines zoals broeierij of aanleg en onderhoud. Kijk eens rond in de wereld van de bloembollen!

Bloembollen & 
Geschiedenis
Bloembollen
Sector
Bloembollen
Productie
In tuin, park en
landschap
Bloembollen
onderwijs
Bloembollen geschiedenis bloembollensector Bloembollen algemeen Park groen onderwijs
Wat is een bloembol? Sector in Nederland Productie Introductie  Groen werkt
Clusius en de tulp Organisaties Teelttechnieken Toepassingen Groen onderwijs 
De Keizerskroon Kwaliteitscontrole Bewaren Verzorging Wellant college 
Wraak op Narcissus Onderzoek   Plannen Clusius college 
Hyacint-mania Export   Planten HAS Den Bosch 
Symbool van Zuiverheid Innovatie/Duurzaamheid   Inspiratie  
Tulpomanie        
Tijdtafel van de tulp