Bloembollen Export

19662_loading airplaneDe afzet van bloembollen vindt voor plm. 60% plaats buiten de grenzen van de Europese Unie en dat heeft tot gevolg dat deze sector met een groot aantal fytosanitaire (plantgezondheid) handelsbarrières te maken heeft. Importerende landen stellen hoge eisen aan het product en kennen voor uiteenlopende ziekten en plagen verschillende en vaak strikte toleranties. Daarnaast bedient men zich bij importcontroles in toenemende mate van allerhande toetsen, waardoor de risico’s van afkeuringen aanmerkelijk worden verhoogd. Er zijn momenteel ruim 100 bollenexporteurs actief in Nederland. Zoals bij de kwekerij, zijn ook deze bedrijven steeds groter geworden en is het aantal kleiner. Zo’n 25 exporteurs zijn goed voor 80% van de bloembollenexport. Ook op de exportmarkt begint zich een trend af te tekenen die wijst op marktspecialisatie (broei- of droogverkoop) en land van bestemming. Dit garandeert een nog betere dienstverlening aan de klant: de bloemkweker of u als consument.

De bloembollensector in internationaal perspectief
19646_ship loadingDe bloembollensector heeft zijn wortels in Nederland met een marktaandeel van plm. 60% van de wereldproductie in bloembollen, terwijl de Nederlandse handelsbedrijven 85% van de wereldhandel voor hun rekening nemen. Het aansprekende assortiment en de diepgaande kennis van bloembollen en bolbloemen heeft Nederland een voorsprong gegeven, die moeilijk in te halen is door andere landen.

De exportwaarde bedraagt plm. 600 mln. euro, waarvan ruim 55% naar landen buiten de Europese Unie wordt verstuurd. De Verenigde Staten is altijd al de belangrijkste afzetmarkt geweest, terwijl Japan in de jaren negentig de belangrijkste groeimarkt voor de sector was. Op dit moment zijn dat China en Rusland, die sterk klimmen op de lijst van grootste afnemerslanden. Binnen Europa is de afzet al jarenlang stabiel, waarbij achtereenvolgens Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de lijst aanvoeren. Ook de vier Scandinavische landen zijn voor de sector zeer belangrijke afzetgebieden.

export bollen klaar voor exportDe handelsketen
Nederland kent ruim 1500 bloembollentelers, die zich gespecialiseerd hebben in de teelt van een of meerdere gewassen. Een groot deel van hun productie wordt verkocht aan de plm. 100 voornamelijk in Nederland gevestigde handelsbedrijven, die voor de verdere verwerking en afzet zorgen. Een groot deel van die afzet ligt in het buitenland, maar jaarlijks worden er ook veel bloembollen in Nederland gebruikt, heel in het bijzonder in de broeierij afzet. Dat wil zeggen dat de bollen dienen als uitgangsmateriaal voor professionele broeiers, die uit de bol een bloem trekken, die via de detailhandel in een bos hun weg vinden naar de consument. Ook in vele buitenlandse afzetgebieden is de broeiereij afzet heel belangrijk en voor die landen kun je zeggen dat het lokaal geproduceerde product zijn oorsprong heeft in de Nederlandse bol! Er zijn ook handelsbedrijven, die zich volledig richten op de verkoop aan de consument en de institutionele markt voor het inrichten van tuinen en de aanleg van parken. Andere belangrijke ketenpartners zijn de veredelingsbedrijven, die een leidende rol spelen op het gebied van productontwikkeling, alsook de In- en Verkoopbureaus, die veelal als intermediair tussen de productie- en handelsbedrijven vraag en aanbod in de Nederlandse markt bij elkaar brengen.